9 Czerwca 2023 r (piątek) dzień ten zgodnie z zarządzeniem Burmistrza MiG Cieszanów - został wyznaczony jako wolny od pracy.