Podpisanie umowy na realizację zadnia pn. „Budowa przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja 2/2021/1963/Polski Ład z dnia 04.04.2023r.

                                                

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn. „Budowa przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja 2/2021/1963/Polski Ład z dnia 04.04.2023r.

 

W dniu 18 kwietnia 2023 roku Gmina Cieszanów podpisała umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Adam Kastra w spadku z siedzibą w Zamościu ul. Wyszyńskiego 55/19 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „ Budowa przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów”. Podczas podpisywania umowy oprócz przedstawicieli Gminy i wykonawcy obecny był Pan Piotr Olszówka przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego - opiekun na województwo podkarpackie Programu Polski Ład.

Wartość podpisanej umowy opiewa na sumę 3 234 980,81zł, przy czym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 3 073 231,76 zł

Termin realizacji całego projektu: 4/2023 – 12/2024

 

Zadanie obejmuje budowę i przebudowę starej i wysłużonej sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowych na osiedlach mieszkalnych po zdegradowanych terenach poprzemysłowych. Oprócz ww. modernizacji
i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zadanie obejmuje modernizację: - ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cieszanów, Nowe Sioło, Kowalówka, Nowy Lubliniec, Dachnów
 2. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemstów
 3. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub – Gorajec wraz z wymianą sieci wodociągowej na osiedlu Gorajec oraz w miejscowości Chotylub i Dąbrówka.
 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Osiedla Podwale w Cieszanowie
 5. Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do istniejącego sklepu spożywczo – przemysłowego w miejscowości Kowalówka – II etap,
 6. Przebudowa sieci wodociągowej z rur AC Φ 200 na rury PCV Φ 225 w m. Nowe Brusno
 7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Φ 200 na rury PCV Φ 200
  w m. Cieszanów i Nowe Sioło.
 8. Modernizacja ujęcia wody w Polance Horynieckiej na dz. nr we. 3283/2, położonej
  w obrębie ewidencyjnym Polanka Horyniecka, gm. Horyniec-Zdrój,