Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety związanej z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023–2030. 

Ankieta znajduje się pod tym linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCuN5-BNczJibO-H8A6neM92EQVV3DBVUhxuSVJIKIuhwdTQ/viewform?usp=pp_url

Celem badania ankietowego jest uzyskanie opinii mieszkańców i turystów na temat oceny poziomu życia, najważniejszych problemów i potrzeb oraz kluczowych pomysłów i przedsięwzięć dla rozwoju Gminy Cieszanów. 

Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie przygotowania Strategii Rozwoju.

Ankieta ma charakter anonimowy, prosimy o wypełnienie zgodnie z instrukcją.