Gmina Cieszanów udostępnia dla uczestników projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” instrukcję podłączenia falownika instalacji PV do sieci internetowe. 

Link do pobrania instrukcji: