Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny wręczył uczniom oraz ich rodzicom listy gratulacyjne za wzorowe wyniki nauce. Wyróżnienia przyznane zostały łącznie ze stypendium, którego celem jest promocja uczniów wybitnie uzdolnionych.
Program stypendialny uchwalony w dniu 28 maja 2021 r. uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XXXVII/295/2021 kierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w Gminie Cieszanów o wyróżniającej się średniej ocen z przedmiotów.
Wśród 9 stypendystów mamy 2 absolwentów, którzy uzyskali wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty – otrzymali oni stypendium Cerebrum, oraz 8 uczniów którzy osiągnęli wyróżniającą średnią ocen w klasyfikacji rocznej – otrzymali stypendium Cogitare (w tym jedna uczennica otrzymała jednocześnie stypendium Peritum i Cogitare!).
Stypendyści zostali uhonorowani następującymi stypendiami:
- 3 stypendystów ze Szkoły Podstawowej w Cieszanowie: Kacper Wilusz - za średnią 93% z egzaminu ósmoklasisty, Kinga Borysowicz, kl. IV za uzyskanie końcowo rocznej średniej 5,55, Emilia Polak, kl. IV za uzyskanie końcowo rocznej średniej 5,55.
- 7 stypendystów ze Szkoły Podstawowej w Dachnowie: Julia Leja - za średnią 90% z egzaminu ósmoklasisty, Emilia Maciejko kl. IV za uzyskanie końcowo rocznej średniej 5,55, Aleksandra Maciejko kl. V za uzyskanie końcowo rocznej średniej 5,58, Maja Jasiewicz kl. V za uzyskanie końcowo rocznej średniej 5,42, Piotr Maciołek kl. VI za uzyskanie końcowo rocznej średniej 5,50, Alicja Brzeziak kl. VI za uzyskanie końcowo rocznej średniej 5,58, Julia Leja kl. VIII za uzyskanie końcowo rocznej średniej 5,39.
Wierzymy, że dodatkowa inwestycja w uczniów doprowadzi do wzrostu ich aspiracji edukacyjnych i aktywności, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy. W bieżącym roku szkolnym życzymy jeszcze więcej pasji, sukcesów, osiągnięć i samych pogodnych dni.
IMG1140--kopia
IMG1140
IMG1141
IMG1144
IMG1146
IMG1148
IMG1150
IMG1151
IMG1153
IMG1155
IMG1156
IMG1157
IMG1161
IMG1168
IMG1169
IMG1173
IMG1176
IMG1177
IMG1181
IMG1182