Miejscowość Niemstów od 2021 roku uczestniczy w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021-2025. W tym roku również Gmina Cieszanów złożyła wniosek na dotację budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Zadanie polegać będzie na zwiększeniu atrakcyjności i dotychczasowych miejsc spotkań i rekreacji dla dzieci i ich rodziców w sołectwie Niemstów.

Przedsięwzięcie zmierza do podnoszenia estetyki wsi oraz aktywizuje społeczność sołectwa do wspólnych działań, prowadzi do integracji społeczności wiejskiej. Poprzez stworzenie placu zabaw wzrośnie również aktywność fizyczna najmłodszych mieszkańców wsi poprzez uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu.

 

Plac zabaw będzie składał się z następujących

urządzeń:

  • Bocianie gniazdo 1 szt.
  • Sześciokąt zabawowy 1 szt.
  • Karuzela 1 szt.
  • Ławka z oparciem 2 szt.
  • Bujak Gwiazdka 1 szt.
  • Bujak Zebra 1 szt.

 

Zamontowane urządzenia będą spełniać wszelkie potrzebne normy bezpieczeństwa oraz zostanie zachowana tzw. strefa bezpieczeństwa czyli wolna przestrzeń wokół każdego urządzenia. Planowany koszt zadania to 25 215 zł.

W 2021 r. dzięki środkom z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 Gmina Cieszanów otrzymała dofinansowanie na budowęboiska wielofunkcyjnego z założeniem łąki kwietnej.