TERMIN ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 06-09-2022r.

Cieszanów 24.08.2021 r.

W związku z możliwością uzupełnienia listy uczestników projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś. priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój O Z E

 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

OGŁASZA  NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY  DEKLARACJI:

na montaż kotłów na biomasę

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,sala operacyjna stanowisko „ENERGETYKA” w godzinach pracy Urzędu do dnia 31.08.2022r.

do dnia 06-09-2022r.

Niezbędne dokumenty /regulamin uczestnictwa, deklaracja, umowa, ankiety/  dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów STANOWISKO „ENERGETYKA” na sali operacyjnej oraz w zakładce aktualności na stronie Gminy www.ciesznaow.pl, a także www.ue.cieszanow.pl/oze / .

Nabór wniosków od mieszkańców miasta i gminy Cieszanów prowadzony będzie w terminie od 25 sierpnia do 31sierpnia 2022 r., a po upływie tego terminu deklaracje wpisane zostaną  na kolejną listę rezerwową.

O kolejności umieszczenia na liście podstawowej decyduje kolejność złożenia deklaracji.

Aby zabezpieczyć na przyszłość ogrzewanie domu i uniezależnić się od rosnących cen paliw kopalnych (węgiel i gaz), których zasoby maleją, sensownym rozwiązaniem jest montaż
w budynku  kotła na pellet zasilanego paliwem w postaci granulek. Opał ten wytwarzany jest
z surowców naturalnych pochodzenia roślinnego - głównie z drewna.

 Najważniejsze korzyści i zalety wynikające z posiadania kotłów na pellet to:

* łatwość instalacji i obsługi – kotły na pellet są praktycznie bezobsługowe dzięki
sterownikowi (z możliwością sterowania smartfonem) pozwalającemu utrzymać stałą temperaturę pomieszczeń, co pewien czas konieczne jest jedynie uzupełnienie zasobnika na paliwo zabezpieczając ciągłą pracę przez okres kilku dni (nawet do tygodnia), a takżewyczyszczenie pieca,

  • małe ilości pozostającego popiołu – ok 5 kg nietoksycznego popiołu z pelletu używanego jako nawóz, gdzie z 1 tona węgla daje od 150 kg odpadu trudnego do utylizacji,
  • brak nieprzyjemnych zapachów wewnątrz i na zewnątrz budynku, a spalany pellet nie powoduje alergii,
  • ekologiczne rozwiązanie i niski (praktycznie żaden) poziom emisji CO2, 
  • pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł łatwo jest utrzymać w czystości, 

Pellet drzewny jest również paliwem wysokokalorycznym - 1 tona zastąpić może ok. 0,8 t ekogroszku.
Nowoczesne i jakościowo dobre kotły, wyposażone w automatykę pracują najefektywniej, obniżając zużycie paliwa i sam czas pracy. Przy właściwym ustawieniu sterownika pieca, nie tracimy paliwa na ogrzewanie, kiedy temperatura w domu jest odpowiednia. Sterować można temperaturą w domu np. poprzez radiowy czujnik temperatury, a temperatura utrzymywana jest na stałym poziomie np. 22 – 22,5 oC. /w przypadku kotłów na węgiel lub drewno temperatury są zmienne od 18 oC do nawet 26 oC). Latem gdy kocioł uzyska odpowiednią temperaturę ciepłej wodyautomatycznie się wyłączy.

Dla prawidłowej pracy kotła na pellet, nawet przy braku energii elektrycznej wystarczy przetwornica elektryczna i akumulator samochodowy, co powoduje, że ogrzewanie budynku będzie funkcjonowało w najbardziej niekorzystnych warunkach.

W Gminie Cieszanów od 2012 r. bez problemów eksploatowane są kotły na pellet w budynkachszkolnych w Cieszanowie (ul. Sobieskiego i Oś. Nowe Sioło), Niemstowie, Nowym Siole, Nowym Lublińcu i Dachnowie, a także w budynku urzędu ibiblioteki w Cieszanowie.

WZROST  CEN  OPAŁU  DLA GOSPODARSTW  DOMOWYCH

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

/sierpień/

Wzrost ceny 2022/2020

Średnia cena węgla za 1 tonę  w zł.

950

1 050

3 000

315%

Średnia cena drewna opałowego za 1mp w zł.

175

225

430

246%

Średnia cena gazu groszy za 1 kWh w groszach

11,5

12,1

24,62

214%

Średnia cena pelletu drzewnego za 1 tonę w zł.

950

1 100

1 900

200%

23 sierpnia 2022 r. rząd przyjął projekt ustawy dla gospodarstw domowych, w którym dopłaty do pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2022/2023 wyniosą 3000 zł.

dokumenty do naboru dodatkowego

pdf

ogłoszenie

Rozmiar: 53.66 kb
Odsłon : 73
Data dodania: 2022-08-24
pdf

deklaracja udzialu w projekcie

Rozmiar: 587.05 kb
Odsłon : 73
Data dodania: 2022-08-24
pdf

regulamin _ aktualizacja

Rozmiar: 248.15 kb
Odsłon : 68
Data dodania: 2022-08-24
pdf

kociol na pellet artykul

Rozmiar: 220.69 kb
Odsłon : 75
Data dodania: 2022-08-24
pdf

pelnomocnictwo

Rozmiar: 620.84 kb
Odsłon : 68
Data dodania: 2022-08-24
pdf

kryteria wyboru projektow z listy rezerwowej (1)

Rozmiar: 493.69 kb
Odsłon : 73
Data dodania: 2022-08-24
pdf

wstępny wzor umowy

Rozmiar: 952.27 kb
Odsłon : 73
Data dodania: 2022-08-24