Gmina Cieszanów realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie  dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie problemów związanych z nauką zdalną oraz zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Wartość projektu wynosi 767 500,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupione 307 laptopów dla dzieci z terenu Gminy Cieszanów.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19