Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Gmina Cieszanów otrzymała grant w wysokości  212 190,00zł w konkursie Cyfrowa Gmina. Nabór przeprowadzony został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT UE.Całkowita wartość projektu wynosi 270 618,65 zł.

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Miasta i Gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach projektu zostanie zmodernizowana serwerownia oraz wewnętrzna sieć internetowa w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów. Przewidziano w nim m.in. zakup:

-  2 serwerów do wirtualizacji,

- macierzy dyskowej, na której będą składowane i przetwarzane dane systemów dziedzinowych pozwalających na świadczenie e-usług i pracę zdalną

- serwera do tworzenia kopii, który będzie odpowiadał za nadzór nad procesami backupu
i archiwizacji kopii zapasowych danych,

- oprogramowania koniecznego do zapewnienia warunków pracy zdalnej i świadczenia e-usług publicznych przez gminę,

-zapory sieciowej czyli zabezpieczenia sieciowego, które na bieżąco filtruje ruch sieciowy, blokując połączenia, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie i ryzyko.

- urządzenia podtrzymującego napięcie na serwerach – UPS.

Dodatkowo zostaną przeniesienie wszystkie dane ze starych maszyn na nowe serweryoraz zostanie wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Dzięki realizacji przedmiotowego zadania zostaną usunięte problemy wynikające
z niewystarczających zasobów sprzętowych i programowych gównie w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, niedostatecznego system backupu i archiwizacji danych oraz w zakresie braku:

- zasobów do przetwarzania danych usług publicznych (serwerów),

- mechanizmów zabezpieczania sprzętu serwerowego przed zanikiem zasilania,

- wydajnej sieci połączeniowej w zakresie wymiany danych pomiędzy serwerami,

- platformy wirtualizacji zasobów,

- gwarancji producenta wykorzystywanego sprzętu,

- oprogramowania pozwalającego na instalacje i zarządzanie modułami oprogramowania na potrzeby usług publicznych.

Ponadto cyfryzacja urzędu będzie miała wpływ zagwarantowanieciągłości działania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa klientów i pracowników gminy w obliczu pandemii SARS-CoV-2.