Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.
Pierwszy etap zmagań odbywał się na poziomie gminnym 25 kwietnia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie. Jak pisaliśmy już wcześniej, zmagania prowadzone były w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – młodzież z klas 1-4
II grupa – młodzież z klas 5-8
W skład komisji weszli:
• Stanisław Janiszewski – przewodniczący
• Michał Świtalski – sekretarz
• Mirosław Mazurkiewicz
• Grzegorz Pachla
• Leszek Kurdziel
Po ocenie odpowiedzi przyznano następujące miejsca:
Grupa I
Miejsce 1. Emilia Sanok – SP Dachnów
Miejsce 2. Malwina Stankiewicz – SP Nowe Sioło
Miejsce 3. Franciszek Furgała – SP Dachnów
Grupa II
Miejsce 1. Julia Leja – SP Dachnów
Miejsce 2. Michał Leja – SP Dachnów
Miejsce 3. Jakub Mazurkiewicz – SP Cieszanów
Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca będą reprezentować Gminę Cieszanów w konkursie na szczeblu powiatowym.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.