Eskalacja konfliktu w Ukrainie zmusiła setki tysięcy obywateli tego kraju do pozostawienia swoich domów i ucieczki. Polacy terenów przygranicznych bez zastanowienia ruszyli do pomocy oferując jedzenie oraz schronienie.

Kiedy konflikt zbrojny przybierał na sile i coraz więcej uchodźców przekraczało Polską granicę władze oraz mieszkańcy Gminy Cieszanów wraz z innymi przygranicznymi gminami zorganizowały się do udzielania wsparcia uchodźcom.

Dziś mija 23 dzień wojny i sytuacja na przejściu granicznym w Budomierzu wygląda już zupełnie inaczej. Miasteczko, które miało wspierać pieszych Uchodźców zmniejszyło swoją aktywność, ponieważ większość uchodźców jest odwożona autobusami bezpośrednio z przejścia granicznego. Nadszedł więc czas na pomoc, która trafi bezpośrednio na tereny objęte wojną.

15 marca Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wraz z Prezesem Stowarzyszenia „FOLKOWISKO” Marcinem Piotrowskim udali się do Ukrainy w celu uzgodnienia współpracy dotyczącej pomocy dla mieszkańców Jaworowa  Rawy Ruskiej i Iwano- Frankowe (Janów). Te przygraniczne miejscowości wspierają uchodźców, którzy nie chcą, mimo wszystko, opuszczać swojego kraju. Porozumienie, która zostało zawarte pomiędzy Gminą Cieszanów, a miastami w Ukrainie  określa zasady udzielania pomocy. Środki finansowe z Polski przeznaczone będą na zakup sprzętu medycznego, żywność oraz środki ochrony osobistej.

Szacuje się, że granice z Polską przekroczyło 1,95 mln uchodźców, tysiące emigrantów jednak pozostaje w swoim kraju i czeka na zakończenie działań zbrojnych.  Pomoc tym osobom jest w tej chwili priorytetem, ponieważ w kraju ogarniętym wojną brakuje nie tylko środków medycznych, ale również podstawowych środków potrzebnych do przetrwania.

27574618010975767344275844698646742758879271n
2757511426559625088161836646312100489758214n
27574618010975767344275844698646742758879271n
2757511426559625088161836646312100489758214n