Wojewoda Podkarpacki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, wskazując placówki wychowania przedszkolnego i szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa podkarpackiego w roku 2022 wynosi: 2 263 813 zł. Wsparcie otrzymały organy prowadzące dla 567 placówek wychowania przedszkolnego i szkół na łączną kwotę 2 263 700 zł.

W Gminie Cieszanów wsparcie finansowe w ramach programu otrzymały:

  1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie 1 500,00 zł;
  2. Szkoła Podstawowa im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie 12 000,00 zł;
  3. Szkoła Podstawowa im. Marii Moralewicz w Dachnowie 4 000,00 zł.

Łączna wysokość przyznanych środków wyniosła 17 500,00 zł.

Szkoły w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2022 roku będą wdrażać zaplanowane we wnioskach przedsięwzięcia na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.