Od dziś uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się o numer pesel i związane z tym możliwości dotyczące legalnego pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy.
Do tej pory na terenie naszej Gminy zakwaterowanych zostało 40 osób narodowości Ukraińskiej, z czego 19 z nich to dzieci.

Dodatkowo od dziś, będzie można składać wnioski o refinansowanie kosztów pobytu uchodźców.

Uzyskanie numeru ewidencyjnego w sytuacji, gdy wjazd na teren Polski nie został odnotowany podczas kontroli granicznej, oznacza rejestrację pobytu.

Wpis do rejestru PESEL obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, obejmuje takie dane jak:

  • imię i nazwisko,
  • dane urodzenia,
  • narodowość,
  • płeć,
  • seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
  • informacje o dacie przekroczenia granicy.

Posiadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności jest podstawą do uzyskania dostępu do usług publicznych w Polsce, m.in. kontynuowania nauki i podjęcia legalnej pracy, a także opieki zdrowotnej na zasadach, które obowiązują dla polskich obywateli.

Wnioski można składać na w Ewidencji Ludności, która znajduje się na pierwszym piętrze, w nowym budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Mieszkańcom, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy, przysługuje refinansowanie wysokości 40 zł za dzień za osobę – od momentu udzielenia im schronienia, bez względu na datę złożenia wniosku, ponieważ środki będą wypłacane wstecz.

Dofinansowanie dla Polaków udzielających schronienia uchodźcom będzie wypłacane za okres wynoszący do 60 dni, co oznacza, że jego maksymalna miesięczna kwota może wynosić 1200 zł. W przypadku dalszej pomocy wniosek trzeba będzie składać kolejny raz.

Wnioski należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie w pokoju nr 5 – Budynek Biblioteki ul. Kościuszki 6.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO KONTAKTU!