Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Gmina Cieszanów została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach przedmiotowego Programu. Obecnie trwa procedura podpisywania umowy o dotację. Przyznana kwota grantu wynosi 767 500,00 zł i jest mniejsza od wnioskowanej - obniżono kwotę wydatków kwalifikowanych przypadającą na zestaw z 3 500,00 zł na 2 500,00 zł.

Jednocześnie informuje się, że wszystkie osoby, które dostarczyły wymagane dokumenty na etapie aplikacji otrzymają wnioskowane laptopy. Prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na informację, która zostanie przesłana każdemu indywidualnie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.