Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na

olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać  faktury VAT

 w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

 

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W POKOJU nr 20

 PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO WYPEŁNIONE WNIOSKI

 Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r.

 gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy  podany we wniosku.