OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXXII/8/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Cieszanów (GPR) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 19 lutego 2017 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;

2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.

3) bezpośrednio do pok. nr 19 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone
w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Załączniki:

  1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji.
  2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.
  3. Uchwała 7/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowania i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów
  4. Uchwała 8/2017 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji