Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów wraz z załącznikami

Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.12.2016 r. do dnia 27.01.2017 r. w następujących formach:

  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów".

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów".

c) bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów pracy Urzędu.

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 25.01.2017 r. o godz. 10:00. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i opinii.
  2. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 21.12.2016 r. w następujących formach:

- na stronie podmiotowej miasta i gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net);

- na stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org);

- na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl);

- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami,
tj. Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
wraz z wielokryterialną analizą przestrzenną pozwalającą na delimitację obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów
, mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Cieszanów i mapą poglądową wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów, dostępne były od 28.12.2016 r.:

- w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org), na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 25.01.2017 r.
o godz. 10:00.

Podczas spotkań przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a następnie dyskutowali m.in. nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi obszarów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zgłaszania uwag podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Z poważaniem,

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów