WOJEWODA PODKARPACKI

  1. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

                                                   

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 26 czerwca 2024 r.

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 555) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek złożony w dniu 19 czerwca 2024 r. przez pana Mateusza Kmiecia – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne
znak:
N-VIII.747.4.4.2024

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, pn.:

„Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów Południe - Lubaczów”.

 

Wniosek obejmuje nieruchomości o nr ewid. (w drugiej rubryce wskazano nr ksiąg wieczystych):

 

powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0009 Łaszczówka-Kolonia:

7/3

ZA1T/00015764/3

7/5

ZA1T/00015764/3

9/20

ZA1T/00015764/3

9/21

ZA1T/00078096/8

9/7

ZA1T/00068553/7

10/5

ZA1T/00062705/6

351

ZA1T/00052365/7

352

ZA1T/00068553/7

376

ZA1T/00082506/7

14/11

ZA1T/00082958/0

152

ZA1T/00068553/7

154

ZA1T/00039824/6

155/1

ZA1T/00017163/4

156/1

ZA1T/00039056/1

157

ZA1T/00039056/1

158

ZA1T/00061757/8

159

ZA1T/00065839/5

160

ZA1T/00045966/8

161

ZA1T/00086355/1

162

ZA1T/00081464/3

164

ZA1T/00079438/5

165

ZA1T/00034875/3

166

ZA1T/00044173/5

167

ZA1T/00068017/8

168

ZA1T/00043692/2

169

ZA1T/00038466/1

170

ZA1T/00065510/3

171

ZA1T/00039294/1

172

ZA1T/00032828/5

173

ZA1T/00052338/9

174

ZA1T/00065136/7

175

ZA1T/00065136/7

176

ZA1T/00043660/9

177/2

ZA1T/00052381/5

178/3

-

179/3

-

180/3

-

181/3

ZA1T/00022180/7

182/3

ZA1T/00081160/2

183/3

ZA1T/00081160/2

182/2

ZA1T/00007292/4

183/2

ZA1T/00007292/4

182/1

ZA1T/00007292/4

183/1

ZA1T/00007292/4

231/4

ZA1T/00086088/8

232

ZA1T/00022180/7

233

ZA1T/00029619/3

234

ZA1T/00034236/2

235

-

236

ZA1T/00034236/2

237

-

238

ZA1T/00043911/4

287

ZA1T/00056742/2

286

ZA1T/00025440/9

285

-

284/2

-

283/2

ZA1T/00056742/2

282/2

ZA1T/00016385/9

281/2

ZA1T/00087808/9

280/3

ZA1T/00056742/2

279/4

ZA1T/00032096/4

278/4

ZA1T/00052338/9

277/4

ZA1T/00086355/1

276/4

ZA1T/00045966/8

275/3

ZA1T/00018922/0

274/3

ZA1T/00018922/0

273/3

ZA1T/00038466/1

272/3

ZA1T/00079438/5

271/3

ZA1T/00034875/3

307/3

ZA1T/00068553/7

319

ZA1T/00038614/4

320/4

ZA1T/00021204/5

320/3

ZA1T/00021204/5

320/2

-

321

ZA1T/00071812/5

322

ZA1T/00020521/6

326

ZA1T/00059790/4

332/4

ZA1T/00068553/7


Powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0008 Łaszczówka:

724/6

ZA1T/00007292/4

716/9

ZA1T/00007292/4

716/10

ZA1T/00035405/5

717/3

ZA1T/00007292/4

717/4

ZA1T/00085532/9


Powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0005 Jeziernia:

640

ZA1T/00035636/3

641

ZA1T/00017194/0

642

ZA1T/00084102/9

643

ZA1T/00087895/5

644

-

645

ZA1T/00028206/8

696/3

ZA1T/00074802/3

740/2

ZA1T/00057960/3

741/2

ZA1T/00077122/3

742/2

-

743/2

ZA1T/00035360/7

744/2

-

745/1

ZA1T/00052174/1

745/2

ZA1T/00018228/5

746

ZA1T/00034635/9

747

ZA1T/00032470/0

748

ZA1T/00022509/0

749

-

750

ZA1T/00082823/5

751

-

752

-

753

ZA1T/00049876/8

754

ZA1T/00059367/0

755

ZA1T/00053946/1

756

-

757

ZA1T/00048136/2

789

-

790

ZA1T/00032470/0

791

ZA1T/00020789/2

803/3

ZA1T/00074802/3

837

-

838

ZA1T/00032470/0

843/3

ZA1T/00074802/3

862

-

863

ZA1T/00084822/2

864

ZA1T/00073948/1

865

-

866/3

ZA1T/00025474/6

867/3

-

868/3

ZA1T/00015499/4

869/5

ZA1T/00016088/7

869/8

ZA1T/00016266/9

871/3

ZA1T/00053310/4

872

ZA1T/00085639/9

874/3

ZA1T/00084822/2

875/3

ZA1T/00053310/4

876/3

ZA1T/00080908/1

877/3

ZA1T/00080908/1

878/2

ZA1T/00054722/2

882/16

ZA1T/00042821/9

882/24

ZA1T/00046968/9

882/4

ZA1T/00056742/2

882/5

ZA1T/00083448/9

884

ZA1T/00083448/9

885

-

886

ZA1T/00078952/7

887

ZA1T/00079247/9

888

ZA1T/00045332/5

889

-

890

ZA1T/00073980/7

891

ZA1T/00079829/3

892

ZA1T/00014326/4

893/3

ZA1T/00047558/9

893/4

ZA1T/00047558/9

893/2

ZA1T/00083620/9

974

ZA1T/00074802/3

1272

ZA1T/00074921/3

1271

ZA1T/00086563/2

1270/5

ZA1T/00020938/2


powiat tomaszowski, miasto Tomaszów Lubelski, obręb 0001 Tomaszów Lubelski:

1

ZA1T/00075051/0

57

ZA1T/00080570/2

58

ZA1T/00047926/0

59/1

ZA1T/00088219/0

59/2

ZA1T/00085659/5

59/3

ZA1T/00026060/8

60

-

61

-

62

-

63

ZA1T/00084208/2

65

ZA1T/00084208/2

66

-

67

-

68

-

69

ZA1T/00046929/4

90/3

ZA1T/00075476/5

98

ZA1T/00084208/2

99

-

100

-

101

-

102

ZA1T/00046929/4

103

-

104/1

-

104/2

-

powiat tomaszowski, gmina Bełżec, obręb 0001 Bełżec:

873

-

877

ZA1T/00046374/8

871/1

ZA1T/00074921/3

814

-

852

ZA1T/00064317/3

850

-

833

-

823

ZA1T/00070711/0

824

ZA1T/00068395/1

817

ZA1T/00087758/3

829

ZA1T/00084323/4

826

-

808

ZA1T/00056736/7

575

-

516

ZA1T/00061530/1

517

ZA1T/00071407/3

518

ZA1T/00064692/5

520

ZA1T/00024689/9

525

ZA1T/00033473/8

530

ZA1T/00037618/5

531

ZA1T/00063343/7

532

ZA1T/00063343/7

533

ZA1T/00067862/9

535

ZA1T/00026902/3

541

ZA1T/00055563/6

542

ZA1T/00055563/6

546

ZA1T/00047741/9

549

ZA1T/00087785/1

556

ZA1T/00080900/5

560

ZA1T/00022137/1

561

ZA1T/00039202/0

565

ZA1T/00034359/0

566

ZA1T/00034359/0

568

ZA1T/00057221/1

569

ZA1T/00025477/7

772

ZA1T/00056753/2

596/3

ZA1T/00049752/3

596/4

ZA1T/00049752/3

596/5

ZA1T/00049752/3

597

ZA1T/00049752/3

598

ZA1T/00076837/1

599

ZA1T/00050140/0

600

ZA1T/00076837/1

1820

ZA1T/00067805/2

1754

ZA1T/00049753/0

1755

ZA1T/00080137/5

1638/1

ZA1T/00060824/2

2475

ZA1T/00055016/7

2433

-

2663

ZA1T/00055016/7

2477

-

2478

ZA1T/00075903/8

2479

ZA1T/00050106/0

2480

-

2481

ZA1T/00064897/2

2482

ZA1T/00025477/7

2483

ZA1T/00081149/9

2484

ZA1T/00061630/2

2485

ZA1T/00050144/8

2486

ZA1T/00044701/6

2432

ZA1T/00074095/3

2431

ZA1T/00079305/4

2430

ZA1T/00028221/9

2428

ZA1T/00077797/5

2424

ZA1T/00074433/5

2423

ZA1T/00074433/5

2421

ZA1T/00044848/8

2420

ZA1T/00047308/2

2418

ZA1T/00084444/8

2416

ZA1T/00039202/0

2414

ZA1T/00054478/6

2412

ZA1T/00057125/8

2413

ZA1T/00019016/3

2410

ZA1T/00077080/6

2409

ZA1T/00036742/6

2407

ZA1T/00087648/9

2406

ZA1T/00043473/1

2404

-

2397

-

2395

ZA1T/00085402/9

2394

ZA1T/00049528/4

2393

ZA1T/00014927/7

2391

ZA1T/00025864/7

2389

ZA1T/00031923/4

2387

ZA1T/00080674/1

2385

ZA1T/00049291/3

2379

ZA1T/00064926/5

2375

ZA1T/00086737/3

2372

ZA1T/00063609/0

2368

ZA1T/00087845/0

2367

ZA1T/00034819/3

2361

ZA1T/00026283/7

2360

-

2359

-

2358

ZA1T/00039655/0

2347

ZA1T/00069722/0

2346

ZA1T/00037569/6

2345

ZA1T/00025477/7

2336

ZA1T/00071957/3

2335

ZA1T/00071957/3

2334

-

2333

ZA1T/00032118/5

2332

ZA1T/00075461/7

2242

-

2259

ZA1T/00071831/4

2260

-

2261

ZA1T/00046626/0

2514

-

2286

-

2287

ZA1T/00066444/6

2285

-

2264

ZA1T/00048073/2

2265

ZA1T/00050735/8

2266

ZA1T/00015695/8

2267

-

2268

ZA1T/00067022/9

2269

-

2270

ZA1T/00078969/9

2271

-

2272

ZA1T/00073673/2

2194

-

2239

-

2238

-

2234

ZA1T/00054194/1

2237

-

2236

-

powiat tomaszowski, gmina Bełżec, obręb 0005 Brzeziny:

15/1

-

25

ZA1T/00079332/2

24

ZA1T/00086259/8

31

ZA1T/00066874/9

282/1

ZA1T/00044481/7

287

ZA1T/00062888/2

288

ZA1T/00015828/0

289

-

300

ZA1T/00068320/5

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0001 Chlewiska

82

PR1L/00027805/4

83

PR1L/00026867/9

84

PR1L/00052326/6

86

PR1L/00030855/3

87

PR1L/00026182/3

88

PR1L/00044561/6

575

PR1L/00032858/8

91/2

PR1L/00008299/4

92

PR1L/00021730/5

95

PR1L/00024018/9

94

PR1L/00021880/1

96

PR1L/00013725/8

99

PR1L/00025686/9

101

PR1L/00052955/4

103

PR1L/00052955/4

104

PR1L/00046721/0

106

PR1L/00047594/7

110

PR1L/00029784/4

115

PR1L/00025421/4

589

PR1L/00034125/5

118

PR1L/00021937/6

119

PR1L/00047531/8

120

PR1L/00024353/9

122

PR1L/00021165/3

123

PR1L/00021167/7

124

PR1L/00025181/9

125

PR1L/00030854/6

579

PR1L/00022704/1

127/1

PR1L/00046787/0

590

PR1L/00034125/5

140

-

594

PR1L/00037266/6

142

PR1L/00025783/9

592

PR1L/00042256/1

378/1

PR1L/00025783/9

97/1

PR1L/00029784/4

155

PR1L/00025415/9

357

PR1L/00020437/4

358

PR1L/00040935/1

356

PR1L/00036818/4

352

PR1L/00056695/1

349

PR1L/00056695/1

350

PR1L/00056695/1

346

PR1L/00023292/6

347

PR1L/00025933/6

576

PR1L/00023292/6

340

PR1L/00048002/8

342

PR1L/00018311/8

341

PR1L/00055383/4

337

PR1L/00016166/2

338

PR1L/00029323/5

335

PR1L/00055510/4

334

PR1L/00055510/4

333

PR1L/00021697/1

332

PR1L/00055510/4

327

PR1L/00026023/1

378/2

PR1L/00053066/2

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0010 Łukawica:

209

PR1L/00053284/6

207

PR1L/00038650/2

193/6

PR1L/00029657/5

193/3

PR1L/00027991/4

193/4

PR1L/00029706/4

142

-

185

PR1L/00030866/3

1019

PR1L/00029658/2

186

PR1L/00045376/9

187

PR1L/00019881/1

1017/2

PR1L/00045071/1

551

PR1L/00041978/1

552

PR1L/00015030/3

1061

PR1L/00011629/1

553

PR1L/00023308/2

554

PR1L/00029658/2

571

PR1L/00052341/7

564

PR1L/00024781/8

565

PR1L/00037121/8

562

PR1L/00025433/1

563

PR1L/00041782/0

590

PR1L/00029657/5

589

PR1L/00037836/3

593

PR1L/00018609/4

1063

PR1L/00050703/9

596

PR1L/00020631/4

598

PR1L/00021961/3

597

PR1L/00012289/2

599

PR1L/00013566/5

600

PR1L/00039811/6

605

PR1L/00022955/5

609

PR1L/00022956/2

607

PR1L/00029238/2

612/1

PR1L/00029238/2

1065

PR1L/00044462/2

614

PR1L/00025306/2

615

PR1L/00025306/2

618/1

PR1L/00013005/5

639

PR1L/00029657/5

653

PR1L/00027379/8

650

PR1L/00022615/0

649

PR1L/00018310/1

646

PR1L/00023800/1

663

PR1L/00029657/5

682

PR1L/00053703/0

683

PR1L/00018342/4

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0015 Wola Wielka:

126

PR1L/00041783/7

1261/1

PR1L/00045074/2

27

PR1L/00041783/7

26

PR1L/00018749/7

25

PR1L/00016248/1

33

PR1L/00031669/9

28

PR1L/00025988/6

29

PR1L/00021944/8

30/1

PR1L/00021944/8

32

PR1L/00016248/1

39

PR1L/00051182/7

40/1

PR1L/00051182/7

41

PR1L/00051182/7

42

PR1L/00025194/3

45/3

PR1L/00040161/4

46/1

PR1L/00027823/6

47

PR1L/00039098/1

53

PR1L/00012379/0

54

PR1L/00012766/0

56

PR1L/00017636/5

59/2

PR1L/00017653/0

61

PR1L/00017653/0

65

PR1L/00027823/6

66

PR1L/00020379/9

67

PR1L/00034691/3

75

-

78

PR1L/00037836/3

82

PR1L/00025989/3

74

PR1L/00037836/3

81

PR1L/00031669/9

87

PR1L/00032893/5

88

PR1L/00037836/3

89

PR1L/00048395/9

86

PR1L/00039672/9

85/1

PR1L/00025600/3

85/2

PR1L/00021935/2

665/2

-

100/3

PR1L/00008418/5

664

-

665/1

-

677

PR1L/00026878/9

682/1

-

683

PR1L/00025500/2

684

PR1L/00048395/9

685/2

-

686

PR1L/00034643/2

1308

PR1L/00007290/4

696

PR1L/00007267/4

699/2

PR1L/00054246/5

700

PR1L/00017347/2

703

PR1L/00017347/2

707

PR1L/00007261/2

712

PR1L/00031435/0

710

PR1L/00037520/5

717

PR1L/00029334/5

718

PR1L/00030644/1

726

PR1L/00013823/5

728

PR1L/00032192/1

729

PR1L/00042460/4

733

PR1L/00032360/0

742

PR1L/00017601/1

739

PR1L/00032192/1

1268

PR1L/00028037/6

745

PR1L/00032359/0

746

PR1L/00025357/4

737/5

PR1L/00007235/1

737/8

PR1L/00007235/1

748

PR1L/00032194/5

749

PR1L/00054493/1

751

PR1L/00031669/9

752/1

-

753/2

PR1L/00020153/9

754

PR1L/00035729/6

761

PR1L/00016568/0

766

-

767/1

PR1L/00026901/0

767/2

PR1L/00026902/7

769

PR1L/00020258/5

784

PR1L/00025319/6

780

PR1L/00043684/7

1306

PR1L/00056096/2

788

PR1L/00056096/2

789/1

PR1L/00016343/7

791

PR1L/00007344/8

792

PR1L/00039685/3

783

PR1L/00026903/4

779

PR1L/00031669/9

1107/1

PR1L/00045074/2

1106/47

PR1L/00027998/3

1121

PR1L/00007283/2

1120

PR1L/00007234/4

1265

PR1L/00036940/8

1150

PR1L/00036940/8

1151

PR1L/00025462/3

1154

-

1152

PR1L/00014786/0

1153

PR1L/00032357/6

1155

PR1L/00023924/6

1266

PR1L/00036940/8

1156/1

PR1L/00035985/8

1156/2

PR1L/00011606/4

1156/20

PR1L/00021156/7

1156/19

PR1L/00030971/2

1156/18

PR1L/00018000/5

1156/17

PR1L/00032130/9

1156/16

PR1L/00030245/4

1156/15

PR1L/00036856/2

1156/14

PR1L/00018586/6

1156/13

PR1L/00021673/7

1156/12

PR1L/00057194/6

1156/11

PR1L/00023556/5

1156/10

PR1L/00029798/5


powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0004 Huta Złomy:

630/1

PR1L/00040168/3

188/2

PR1L/00006853/2

136/2

PR1L/00014951/8

136/3

-

136/4

PR1L/00030458/0

136/5

PR1L/00022319/5

136/6

PR1L/00037116/0

136/8

PR1L/00053514/8

136/7

PR1L/00019265/7

135

PR1L/00043027/4

134

PR1L/00019389/2

132

PR1L/00004559/7

131

PR1L/00004563/8

130

PR1L/00004559/7

129

PR1L/00025540/4

128

PR1L/00056217/7

127

PR1L/00004586/5

125

PR1L/00004558/0

666

PR1L/00004573/1

123

PR1L/00025955/6

122

PR1L/00025955/6

121

PR1L/00025955/6

120

PR1L/00014951/8

119

PR1L/00004526/7

118

PR1L/00004562/1

117

PR1L/00034903/3

116

PR1L/00025643/6

169

PR1L/00029661/6

181

PR1L/00004530/8

182

-

183/2

PR1L/00009439/5

97

PR1L/00029661/6

91

PR1L/00043164/6

89

PR1L/00014304/8

88

PR1L/00039696/3

87

PR1L/00004538/4

86

PR1L/00013673/8

85

PR1L/00035243/5

84

PR1L/00004557/3

83

PR1L/00052403/0

82

PR1L/00049423/2

81

PR1L/00049423/2

80

PR1L/00004513/3

79/2

PR1L/00019346/9

79/1

PR1L/00025798/7

78

PR1L/00015743/4

77

PR1L/00050753/4

76

PR1L/00025643/6

669

PR1L/00050689/4

69

PR1L/00004548/7

70

PR1L/00013941/8

71

PR1L/00025628/5

72

PR1L/00004519/5

57

PR1L/00019966/1

56

PR1L/00036847/6

55

-

52

PR1L/00006959/5

51

PR1L/00053325/6

50

PR1L/00007742/8

41

PR1L/00029661/6

188/4

PR1L/00056216/0

678

PR1L/00030912/1

238

PR1L/00029661/6

240/1

PR1L/00057108/7

241

PR1L/00026357/1

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0009 Łówcza:

646/4

PR1L/00051952/6

1205

PR1L/00039009/1

647/18

PR1L/00051952/6

647/17

PR1L/00051951/9

1209

PR1L/00040374/0

651/5

PR1L/00050176/5

1208

PR1L/00039009/1

650

PR1L/00030611/1

1219

PR1L/00030611/1

652/2

PR1L/00030611/1

652/3

PR1L/00052363/7

1235/3

PR1L/00007455/9

powiat lubaczowski, gmina Horyniec-Zdrój, obręb 0004 Nowe Brusno:

4466/2

PR1L/00014165/1

3893/2

PR1L/00037621/3

3893/8

PR1L/00051483/7

3893/3

PR1L/00037621/3

4489

PR1L/00037621/3

3817

PR1L/00051151/1

3814/1

PR1L/00044365/2

3814/2

PR1L/00025560/0

3810/2

PR1L/00020890/7

3810/3

PR1L/00006476/5

3810/4

PR1L/00014352/9

3809

PR1L/00018320/4

3807

PR1L/00041662/3

3802/3

PR1L/00057229/1

3802/2

PR1L/00057229/1

3800

PR1L/00041662/3

3795

PR1L/00006489/9

3793/2

PR1L/00049557/0

3791/2

PR1L/00006426/0

3792/2

PR1L/00014165/1

3787

PR1L/00006426/0

3786

PR1L/00029608/7

3783

PR1L/00006464/8

3778/2

PR1L/00049796/7

3777/2

PR1L/00050088/1

3777/4

PR1L/00016789/5

3775/3

PR1L/00049796/7

3769

PR1L/00057230/1

3770

PR1L/00019367/2

3768/12

PR1L/00021267/8

3768/9

PR1L/00048821/5

3768/8

PR1L/00016788/8

3768/7

PR1L/00024742/3

3768/3

PR1L/00017239/2

3768/2

-

3768/1

-

3766/2

PR1L/00011126/5

3764/5

PR1L/00006444/2

3764/4

PR1L/00025528/4

3764/2

-

3763/3

PR1L/00006444/2

3763/2

PR1L/00052389/5

3763/6

PR1L/00036436/2

3762/3

PR1L/00024767/4

3762/2

PR1L/00025608/9

3762/1

PR1L/00025311/0

3761/4

PR1L/00027143/5

3761/2

PR1L/00029981/5

3760

PR1L/00045875/7

3759/1

PR1L/00050480/9

3754

-

3752

PR1L/00032272/6

3751

-

3750

PR1L/00010751/8

3746/6

PR1L/00014165/1

3746/1

PR1L/00049844/9

3744

PR1L/00034278/2

3743/6

PR1L/00015013/8

3742

PR1L/00034509/1

3741/2

-

3738

PR1L/00006433/2

3737/1

PR1L/00036436/2

3731

-

3730

PR1L/00014900/6

3720

PR1L/00032779/0

3719

PR1L/00025608/9

3712

PR1L/00015543/2

3710

PR1L/00035781/8

3700

PR1L/00044105/2

3698

PR1L/00006425/3

3693

-

3684

PR1L/00034079/7

3677

PR1L/00030172/1

3672

PR1L/00010922/8

3670/1

PR1L/00011609/5

3665

PR1L/00011609/5

3661

PR1L/00016911/0

3658

PR1L/00024417/6

3653/2

-

3653/1

-

3650

PR1L/00006485/1

3646

PR1L/00057422/4

3641/2

PR1L/00025460/9

4494

PR1L/00037621/3

3638/11

PR1L/00051036/9

3638/4

PR1L/00025873/7

3638/9

PR1L/00048209/9

3506/7

PR1L/00029663/0

3630

PR1L/00056429/6

3628

PR1L/00024796/6

3627

PR1L/00050480/9

3625

PR1L/00025528/4

3620/3

PR1L/00015289/3

3619

PR1L/00012727/5

3613/6

PR1L/00049601/4

3613/9

PR1L/00041665/4

3613/7

PR1L/00024417/6

3613/2

PR1L/00006434/9

3612/2

-

3612/1

PR1L/00045235/9

3609

PR1L/00048054/7

4431

PR1L/00045081/4

4511

PR1L/00037621/3

4512

PR1L/00037621/3

4513

PR1L/00037621/3

4520

PR1L/00037621/3

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0001 Chotylub:

972

PR1L/00036429/0

615/3

PR1L/00018287/0

613

PR1L/00036429/0

974

PR1L/00036429/0

414/2

PR1L/00018287/0

982

PR1L/00036429/0

984

PR1L/00036429/0

1008/3

PR1L/00036429/0

1008/6

PR1L/00036429/0

416/4

PR1L/00018287/0

999

PR1L/00036429/0

611/72

PR1L/00051513/7

418

PR1L/00030480/3

402/2

PR1L/00029859/1

611/71

PR1L/00029859/1

513/1

PR1L/00018151/8

512/3

PR1L/00030824/7

512/2

PR1L/00018214/8

510/2

PR1L/00021891/1

509

PR1L/00021891/1

508

PR1L/00030480/3

483

PR1L/00018176/9

481

PR1L/00006523/0

480

PR1L/00018113/0

479

PR1L/00048213/0

478

PR1L/00018144/6

476

PR1L/00044249/3

475

PR1L/00036619/9

474

PR1L/00018161/1

473

PR1L/00018101/3

472

PR1L/00018225/8

471

PR1L/00018192/7

470

PR1L/00018197/2

469

PR1L/00018212/4

468

PR1L/00030480/3

448

PR1L/00018197/2

447

PR1L/00018212/4

446

PR1L/00018160/4

445

PR1L/00018139/8

444

PR1L/00018213/1

443

PR1L/00018109/9

442

PR1L/00053203/5

441

PR1L/00018149/1

440

PR1L/00018110/9

439

PR1L/00049287/6

438

PR1L/00018124/0

437

PR1L/00018210/0

436

PR1L/00018220/3

450

PR1L/00042474/5

340

PR1L/00030480/3

268/2

PR1L/00042208/0

267

PR1L/00018190/3

266

PR1L/00018164/2

264

PR1L/00018180/0

263

PR1L/00018135/0

269

PR1L/00030480/3

281

PR1L/00018180/0

280

PR1L/00018126/4

279

PR1L/00034954/5

278

PR1L/00018189/3

277

PR1L/00053290/1

275

PR1L/00018185/5

274

PR1L/00018141/5

272

PR1L/00018164/2

271

PR1L/00014260/7

242

PR1L/00030480/3

225

PR1L/00018205/2

223

PR1L/00018154/9

222

PR1L/00018218/6

220

PR1L/00018147/7

218

PR1L/00018136/7

216

PR1L/00018165/9

215

PR1L/00018172/1

226

PR1L/00030480/3

235

PR1L/00018127/1

234

PR1L/00018165/9

233

PR1L/00018172/1

232

PR1L/00053385/4

231

PR1L/00018105/1

230

PR1L/00018121/9

229

PR1L/00018117/8

228

PR1L/00018198/9

227

PR1L/00053206/6

179

PR1L/00030480/3

161

PR1L/00018287/0

158

PR1L/00054955/8

157

PR1L/00018108/2

156/2

PR1L/00018178/3

162

PR1L/00030480/3

175

PR1L/00018181/7

174

PR1L/00018178/3

173

PR1L/00018209/0

172

PR1L/00018122/6

171

PR1L/00026538/4

170

PR1L/00057355/3

169

PR1L/00018153/2

168

PR1L/00018114/7

164

PR1L/00018171/4

163

PR1L/00036444/1

116

PR1L/00030480/3

83

PR1L/00018108/2

85

PR1L/00018229/6

84

PR1L/00018153/2

86

PR1L/00018209/0

87

PR1L/00018202/1

77

PR1L/00018227/2

76

PR1L/00018211/7

75

PR1L/00018287/0

74

PR1L/00051707/4

88

PR1L/00030480/3

94/1

PR1L/00042939/3

93/1

PR1L/00042210/7

91/1

PR1L/00018202/1

91/2

PR1L/00029859/1

89/14

PR1L/00036988/6

89/13

PR1L/00036987/9

89/12

PR1L/00036987/9

89/11

PR1L/00036986/2

89/10

PR1L/00036985/5

89/9

PR1L/00037518/8

89/8

PR1L/00037309/0

89/7

PR1L/00037309/0

89/6

PR1L/00037309/0

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0007 Nowe Sioło:

1500

PR1L/00040179/3

1507

PR1L/00040179/3

1235

PR1L/00045080/7

579/1

PR1L/00040179/3

1236

PR1L/00031368/9

831/9

PR1L/00031403/7

831/8

PR1L/00031403/7

831/5

PR1L/00031403/7

1228/2

PR1L/00031245/1

716/1

PR1L/00035693/4

1250

PR1L/00045080/7

1007/1

PR1L/00035693/4

1007/3

PR1L/00035693/4

1304

PR1L/00031247/5

938/8

PR1L/00019233/4

938/7

PR1L/00019240/6

938/6

PR1L/00024106/3

938/5

PR1L/00019236/5

1306

PR1L/00031247/5

988/2

PR1L/00055692/3

988/1

PR1L/00033088/6

987

PR1L/00036493/9

986

PR1L/00010673/7

985

PR1L/00028381/2

984

PR1L/00048642/6

983

PR1L/00018290/4

982

PR1L/00029745/9

981

PR1L/00010458/4

980/3

PR1L/00042292/5

980/4

PR1L/00010458/4

978

PR1L/00010410/6

977

PR1L/00049636/8

976

PR1L/00012732/3

1324

PR1L/00031247/5

1106/1

PR1L/00030061/0

1322

PR1L/00031247/5

1078/4

PR1L/00030061/0

1319

PR1L/00031368/9

1320

PR1L/00031368/9

1315

PR1L/00031247/5

1130/1

PR1L/00047941/5

powiat lubaczowski, gmina Lubaczów, obręb 0021 Załuże:

109

PR1L/00014380/4

142

PR1L/00014573/4

138

PR1L/00034271/3

137

PR1L/00014194/3

134

PR1L/00014193/6

133

PR1L/00052870/4

130

PR1L/00014708/0

128

PR1L/00014645/0

124

PR1L/00014467/8

123

PR1L/00014732/7

119

PR1L/00014685/2

118

PR1L/00014634/0

115/2

PR1L/00028149/4

115/1

PR1L/00028149/4

114

PR1L/00014726/2

111/1

PR1L/00014729/3

108

PR1L/00014380/4

107

PR1L/00014469/2

106

PR1L/00013869/9

100

PR1L/00054629/4

101

PR1L/00054629/4

99

PR1L/00048479/2

96

PR1L/00014483/6

94

-

42

PR1L/00014380/4

97

PR1L/00014483/6

93

PR1L/00014461/6

92

PR1L/00014624/7

89

PR1L/00052897/9

87

PR1L/00039613/8

84

PR1L/00026289/3

82

PR1L/00032293/9

79

PR1L/00021182/8

78

PR1L/00013875/4

75

PR1L/00013872/3

74

PR1L/00014474/0

71

PR1L/00014380/4

70

PR1L/00014739/6

66

PR1L/00046560/3

65/2

PR1L/00036816/0

65/1

PR1L/00056369/7

43

PR1L/00014380/4

381

PR1L/00014451/3

384/1

PR1L/00032897/3

385/3

PR1L/00021182/8

385/1

PR1L/00014676/6

388

PR1L/00051527/8

389

PR1L/00056188/4

390

PR1L/00014673/5

403/1

PR1L/00039790/2

403/2

PR1L/00039790/2

404

PR1L/00013886/4

407

PR1L/00032295/3

408

PR1L/00013862/0

411

PR1L/00014380/4

409

PR1L/00014581/3

412

PR1L/00014380/4

523

PR1L/00014450/6

522

PR1L/00014706/6

521

PR1L/00014554/5

520

PR1L/00014553/8

519

PR1L/00014440/3

518

PR1L/00014439/3

415

PR1L/00014380/4

416

PR1L/00014377/0

435

PR1L/00014438/6

436/1

PR1L/00017339/3

436/2

PR1L/00017339/3

442

PR1L/00051856/3

443

PR1L/00014689/0

446

PR1L/00014438/6

447

PR1L/00014436/2

450

PR1L/00014380/4

451

PR1L/00043754/9

455

PR1L/00022636/3

456/1

PR1L/00014751/6

460

PR1L/00018411/9

463

PR1L/00014462/3

466/2

PR1L/00014646/7

466/1

-

469

PR1L/00014454/4

472

PR1L/00013840/0

475

PR1L/00014463/0

476

PR1L/00014460/9

480/2

PR1L/00026477/8

481

PR1L/00049560/4

488

PR1L/00014433/1

417

PR1L/00014380/4

487

PR1L/00013492/5

579/1

PR1L/00014380/4

596/1

PR1L/00048236/7

596/2

PR1L/00047551/4

597

PR1L/00014463/0

598

PR1L/00014510/5

600

PR1L/00013492/5

603/1

PR1L/00014538/7

powiat lubaczowski, gmina Lubaczów, obręb 0022 Mokrzyca:

210/1

PR1L/00050256/0

193/6

PR1L/00020178/0

193/3

PR1L/00038873/1

193/5

PR1L/00050904/8

193/4

PR1L/00038873/1

174

PR1L/00050259/1

149

PR1L/00027594/1

147

PR1L/00038905/5

146

PR1L/00025520/8

145

PR1L/00039312/8

144

PR1L/00049915/8

143

PR1L/00053415/4

142

PR1L/00027601/4

141

PR1L/00005386/0

140

PR1L/00024714/8

139

PR1L/00036954/9

138

PR1L/00027631/3

137

PR1L/00027606/9

136

PR1L/00027618/6

135

PR1L/00018519/6

134

PR1L/00053051/4

133

PR1L/00052269/8

132

PR1L/00050312/1

131

PR1L/00050298/6

130

PR1L/00052009/8

129

PR1L/00047577/2

104

PR1L/00050259/1

85

PR1L/00027621/0

84

PR1L/00050921/3

83

PR1L/00043561/9

81/2

PR1L/00028133/9

81/1

PR1L/00019942/7

80

PR1L/00057294/7

79

PR1L/00050297/9

78

PR1L/00050300/4

77

PR1L/00024441/3

74/2

PR1L/00039686/0

74/3

PR1L/00014904/4

72

PR1L/00047281/0

71/2

PR1L/00043279/5

71/4

PR1L/00026092/5

71/6

PR1L/00038740/0

71/5

PR1L/00029747/3

67

PR1L/00047489/8

35

PR1L/00044969/6

34

PR1L/00014919/2

33

PR1L/00027703/9

32

PR1L/00026871/0

31

PR1L/00020191/7

30/2

PR1L/00056855/1

30/1

PR1L/00056854/4

29

PR1L/00034175/0

28

PR1L/00022979/9

27/3

PR1L/00027598/9

38

PR1L/00047489/8

56

PR1L/00023817/3

54

-

53

PR1L/00027564/2

51

PR1L/00027540/8

50

PR1L/00017243/3

48

PR1L/00027628/9

47

PR1L/00027541/5

46

PR1L/00027611/7

45

PR1L/00012563/7

44

PR1L/00041097/1

43

PR1L/00027616/2

42

PR1L/00027629/6

41

PR1L/00027562/8

39

PR1L/00022706/5

powiat lubaczowski, miasto Lubaczów, obręb 0001 Lubaczów:

175

PR1L/00047611/3

158

PR1L/00025670/4

159

PR1L/00028540/5

160

PR1L/00028898/9

162

PR1L/00031346/9

163

PR1L/00028557/7

164

PR1L/00026386/3

166/1

PR1L/00031625/9

166/2

PR1L/00028522/3

167

PR1L/00026442/4

168

PR1L/00028484/4

170

PR1L/00011311/9

156

PR1L/00015457/2

147

PR1L/00049580/0

148

PR1L/00028345/8

149

PR1L/00019661/3

150

PR1L/00026365/0

151

PR1L/00026343/0

153

-

154

PR1L/00024485/3

155

PR1L/00028589/0

176

PR1L/00043448/1

244

PR1L/00026010/7

223

PR1L/00042383/0

225

PR1L/00015451/0

226

PR1L/00028604/2

227/2

PR1L/00024805/3

228

PR1L/00024446/8

229

PR1L/00028885/5

230

PR1L/00049178/9

231

PR1L/00026393/5

232

PR1L/00009230/0

233

PR1L/00020201/1

234

PR1L/00026468/2

235

PR1L/00020738/4

236

PR1L/00052119/2

237

PR1L/00019882/8

238

PR1L/00028353/7

239

PR1L/00021745/3

240

PR1L/00028758/6

243/2

PR1L/00051310/4

265

PR1L/00026010/7

268/1

PR1L/00050449/0

268/2

PR1L/00027283/8

268/4

PR1L/00027283/8

268/6

PR1L/00027283/8

267/14

PR1L/00027283/8

267/15

PR1L/00027283/8

267/29

PR1L/00049852/8

378

PR1L/00026010/7

419

PR1L/00026010/7

420

PR1L/00038536/7

503

PR1L/00041887/6

524

PR1L/00026010/7

541

PR1L/00041887/6

542

PR1L/00037951/5

543

PR1L/00008957/5

544

PR1L/00040589/0

545

PR1L/00036673/5

546

PR1L/00052354/1

547

PR1L/00009211/1

548

PR1L/00056201/2

525

PR1L/00026010/7

5306

PR1L/00056201/2

1150/2

PR1L/00057029/9

2075

PR1L/00020943/4

2076

PR1L/00020943/4

2077

PR1L/00028832/9

2078

PR1L/00008911/1

2079

PR1L/00019708/5

2080

PR1L/00026010/7

2081/1

PR1L/00026010/7

2115/1

PR1L/00026010/7

2115/2

PR1L/00026010/7

2116/1

PR1L/00026010/7

2116/2

PR1L/00026010/7

2118/3

PR1L/00040393/9

2119

PR1L/00026010/7

2120/1

PR1L/00037033/4

2121

PR1L/00015752/0

2122

PR1L/00016218/2

2123

PR1L/00026010/7

2207/10

PR1L/00009719/2

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia
(tel. 17 867 15 77) i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia, do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2, 3, 3a i 4 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

  1. Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów
    o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

 

  1. W odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej do dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna:

- nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa,

- zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Powyższych przepisów nie stosuje się do postępowań dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek, a także postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowę, wszczętych na wniosek inwestora – PGE Dystrybucja S.A.

 

Na wniosek strony postępowania, po uzyskaniu zgody inwestora – PGE Dystrybucja S.A., organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, podejmie zawieszone postępowanie.

 

  1. W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

- zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego,

- przeniesienie, wskutek innego zdarzenia prawnego, własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, nabywca jest obowiązany do zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Marek Bajdak

Dyrektor

Wydziału Nieruchomości

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Informacje i dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688)

Lp.

Data wpływu wniosku
do Urzędu

 

Wnioskodawca

 Zakres złożonego wniosku

 

Uwagi

 

temat

 

wnioskowane

przeznaczenie

działka

obręb

 

 

1.

15.05.2024 r.

 

 

osoba prywatna

 

 

dot. planu ogólnego

 

 

 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

405

 

 

Kowalówka

 

 

 

 

2.

16.05.2024 r.

osoba prywatna

 

dot. planu ogólnego

 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

630, 633/1, 632/1

Kowalówka

 

3.

29.05.2024 r.

 

Martifer Renewables S.A

dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

pod planowane tereny produkcji energii (PE), tereny elektrowni słonecznej (PEF)
i magazynów energii elektrycznej

 

2977, 2978, 1100/4, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101

 

Dachnów

 

 

 

Informację udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

Planowanie przestrzenne - dokumentacja- Kliknij link do BIP UMiG Cieszanów

 

Informacje i dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688)

Lp.

Data wpływu wniosku
do Urzędu

 

Wnioskodawca

 Zakres złożonego wniosku

 

Uwagi

 

temat

 

wnioskowane

przeznaczenie

działka

obręb

 

 

1.

 

13.10.2023 r.

 

osoby prywatne

 

 

dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

pod budowę  farmy

fotowoltaicznej 

 

 

4414/2, 4390/2, 4390/3, 4390/4, 4390/5, 

 

 

Cieszanów

 

 

 

13.11.2023 r.

LC Energia 11
Sp. z o.o.

 

Informację udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

 OBWIESZCZENIE

z dnia 4 stycznia 2022 r.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 12a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

NR 1/13/21, z dnia 27 grudnia 2021 r. 

 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.:Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło-1 i Mielniki-1 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło, Mielniki-1, KGZ Lubaczów”, na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., 01-224 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 25A.

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce „co robimy/nieruchomości i budownictwo” lub osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 17-867-15-77.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia: w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów i w Urzędzie Gminy Lubaczów, właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu,
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów gmin oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia. Zawiadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 4 stycznia 2022 r., w którym nastąpiło obwieszczenie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo
w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Podkarpackiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazuje się jako dzień udostępnienia treści decyzji dzień 4 stycznia 2022 r. Udostepnienie następuje na okres 14 dni.

Zgodnie z art. 72 ust. 6a ww. ustawy, informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 17-867-15-77.