O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 9 grudnia 2021 r.

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1836) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek złożony w dniu 12 października 2021 r. przez Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A., ul. M. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa
, reprezentowane przez pełnomocnika – Pana Piotra Borutę

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne
znak:
N-VIII.747.1.13.2021

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pn.:

„Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło-1 i Mielniki-1 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło-1, Mielniki-1, KGZ Lubaczów”.

 

Wniosek obejmuje nieruchomości o nr ewid. (w nawiasach wskazano nr ksiąg wieczystych):

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0009 Stary Lubliniec

320/106 (PR1L/00048441/7), 598 (PR1L/00036789/1), 423/15 (PR1L/00048441/7), 423/7 (PR1L/00048441/7), 423/8 (PR1L/00048441/7), 597 (PR1L/00036789/1), 423/9 (PR1L/00048441/7), 423/22 (PR1L/00048441/7), 423/21 (PR1L/00044031/2), 424/2 (PR1L/00004350/2), 425/2 (PR1L/00002648/4), 426/2 (PR1L/00030046/9), 424/1 (PR1L/00036540/4), 425/4 (PR1L/00002648/4), 426/4 (PR1L/00014800/5), 427/4 (PR1L/00002641/5), 428/4 (PR1L/00002680/0), 554/110 (PR1L/00053881/1), 429/4 (PR1L/00004179/9), 430/4 (PR1L/00002682/4), 561/1 (PR1L/00003288/9), 431/4 (PR1L/00052996/3), 432/4 (PR1L/00004180/9), 433/4 (PR1L/00002643/9), 557/1 (PR1L/00033236/9), 434/4 (PR1L/00015004/2), 435/4 (PR1L/00029786/8), 436/4 (PR1L/00049831/5), 437/4 (PR1L/00051200/0), 439/3 (PR1L/00002639/8), 605 (PR1L/00002715/5), 447/3 (PR1L/00017772/0), 448/2 (PR1L/00002734/4), 554/93 (PR1L/00020997/7), 510/2 (PR1L/00002734/4), 510/3 (PR1L/00002734/4), 509/2 (PR1L/00003288/9), 554/91 (PR1L/00020997/7), 583/4 (PR1L/00003288/9), 499/2 (PR1L/00004737/9),

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0006 Niemstów

152/4 (PR1L/00025712/1), 164 (PR1L/00010300/2), 163/1 (PR1L/00010300/2), 163/2 (PR1L/00021984/0), 162 (PR1L/00010300/2), 314 (PR1L/00015020/0), 166 (PR1L/00040356/8), 168/1 (PR1L/00016535/0), 214/1 (PR1L/00012108/0), 168/2 (PR1L/00016535/0), 184 (PR1L/00040356/8), 286 (PR1L/00016535/0), 304 (PR1L/00016535/0), 305 (PR1L/00040356/8), 357 (PR1L/00040356/8), 1173 (PR1L/00051413/6), 359 (PR1L/00010559/2), 358 (PR1L/00006678/1), 1174 (PR1L/00030273/9), 502/1 (PR1L/00040356/8), 1175/1 (PR1L/00051413/6), 1181 (PR1L/00051413/6), 1180 (PR1L/00040356/8), 1185 (PR1L/00030273/9), 1182 (PR1L/00051413/6), 1211 (PR1L/00040356/8), 1212 (PR1L/00030273/9), 985/2 (PR1L/00045064/9), 1248 (PR1L/00006606/6), 1247 (PR1L/00030273/9), 1249 (PR1L/00046514/6), 1267 (PR1L/00030273/9), 1250 (PR1L/00040356/8), 1261 (PR1L/00012108/0), 1262 (PR1L/00012108/0), 1263 (PR1L/00012108/0), 1264 (PR1L/00012108/0), 1265 (PR1L/00046516/0), 1266 (PR1L/00012108/0), 1166 (PR1L/00016487/8),

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0003 Folwarki

175 (PR1L/00030260/5), 176 (PR1L/00030262/9), 177 (PR1L/00030260/5), 180 (PR1L/00030260/5), 183 (PR1L/00030262/9), 184 (PR1L/00030284/9), 189 (PR1L/00030373/0), 191 (PR1L/00030423/6), 193 (PR1L/00042074/1), 195 (PR1L/00040327/6), 197 (PR1L/00030358/9), 199 (PR1L/00031830/9), 201 (PR1L/00053060/0), 515 (PR1L/00030260/5), 516 (PR1L/00030262/9), 514 (PR1L/00030264/3), 535 (PR1L/00030264/3), 519 (PR1L/00030264/3), 517 (PR1L/00030260/5), 534 (PR1L/00030262/9), 518 (PR1L/00030262/9), 530 (PR1L/00030281/8), 529 (PR1L/00030282/5),

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów, obręb 0011 Cieszanów

4520 (PR1L/00048823/9), 4516 (PR1L/00024130/0), 4515 (PR1L/00016840/1), 4514 (-), 4513 (-), 4512 (-), 4511 (PR1L/00039834/3), 4510 (PR1L/00017917/9), 4508 (PR1L/00017916/2) 4521 (PR1L/00040819/2), 4507/4 (-), 4507/2 (PR1L/00040819/2), 4507/3 (PR1L/00024869/9), 4506 (PR1L/00050077/1), 4502 (PR1L/00040819/2), 4501/6 (PR1L/00012680/3), 4501/5 (PR1L/00023982/0), 4501/3 (PR1L/00001424/1), 4501/2 (PR1L/00023982/0), 4501/1 (PR1L/00023982/0), 4500 (PR1L/00021815/5), 4499 (PR1L/00023772/5), 4498 (PR1L/00024881/9), 4489 (PR1L/00040819/2), 4497 (PR1L/00002226/0), 4496 (PR1L/00001177/4), 4495 (PR1L/00001942/8), 4494 (PR1L/00017943/0), 4493 (PR1L/00044656/9), 4438 (PR1L/00019218/3), 4490 (PR1L/00032351/4), 4491 (PR1L/00044656/9), 4460 (PR1L/00051192/0), 4440/2 (PR1L/00040819/2), 4459 (PR1L/00019649/3), 4458 (PR1L/00016918/9), 4457 (PR1L/00021452/2), 4454/1 (PR1L/00021079/3), 4453 (PR1L/00043509/7), 4439 (PR1L/00040819/2), 4440/1 (PR1L/00040819/2), 4429 (PR1L/00033053/2), 4349 (PR1L/00040819/2), 4896 (PR1L/00047792/5), 4407 (PR1L/00030514/1), 4390/4 (PR1L/00041626/9), 4390/5 (PR1L/00036403/2), 4389/1 (PR1L/00040819/2), 4389/2 (PR1L/00040819/2), 4387 (PR1L/00049450/0), 4386 (PR1L/00022059/4), 4385 (PR1L/00023881/2), 4384 (-), 4383 (PR1L/00027658/8), 4382 (-), 4381 (PR1L/00040819/2),

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0007 Nowe Sioło

770 (PR1L/00010457/7), 771 (PR1L/00026837/0), 772 (PR1L/00010464/9), 773 (PR1L/00010501/1), 774 (PR1L/00011656/9), 775/1 (PR1L/00010483/8), 776 (PR1L/00010474/2), 777 (PR1L/00034483/2), 778 (PR1L/00030343/1), 779 (PR1L/00010464/9), 780 (PR1L/00025295/1), 781 (PR1L/00010413/7), 782 (PR1L/00016843/2), 783/2 (PR1L/00036691/7), 784 (PR1L/00033519/7), 785 (PR1L/00010441/2), 786/1 (PR1L/00012752/9), 786/2 (PR1L/00013788/7), 787 (PR1L/00010707/5), 788/1 (PR1L/00031247/5), 789/1 (PR1L/00036270/0), 790 (PR1L/00036270/0), 792 (PR1L/00016843/2), 793 (PR1L/00010483/8), 794 (PR1L/00010423/0), 795/2 (PR1L/00053806/2), 796/1 (PR1L/00055601/9), 796/2 (PR1L/00010476/6), 797 (-), 798 (PR1L/00010508/0), 1285 (PR1L/00031247/5), 799 (PR1L/00010411/3), 800 (PR1L/00010497/9), 801/1 (PR1L/00010411/3), 1288 (PR1L/00031247/5), 801/2 (PR1L/00010483/8), 803 (PR1L/00019245/1), 804 (PR1L/00010388/2), 805/1 (-), 1261 (PR1L/00031368/9), 806 (PR1L/00023721/3), 807 (PR1L/00010390/9), 808/2 (PR1L/00018598/3), 809 (PR1L/00010707/5), 1289 (PR1L/00031247/5), 810 (PR1L/00010454/6), 811 (PR1L/00018700/2), 812 (PR1L/00039202/4), 813 (PR1L/00026675/6), 814 (PR1L/00012127/9), 1292 (PR1L/00031247/5), 815 (PR1L/00010709/9), 816 (PR1L/00034861/6), 817 (PR1L/00010489/0), 818 (PR1L/00022057/0), 821/1 (-), 821/2 (PR1L/00022057/0), 822 (PR1L/00022057/0), 823 (PR1L/00025526/0), 1290 (PR1L/00031247/5), 824 (PR1L/00010375/8), 825 (PR1L/00018581/1), 826/2 (PR1L/00009714/7), 826/1 (PR1L/00052818/2), 827 (PR1L/00034861/6), 828 (PR1L/00052350/3), 829/1 (PR1L/00010391/6), 830 (PR1L/00030061/0), 1293 (PR1L/00031247/5), 846 (PR1L/00010439/5), 1276 (PR1L/00031247/5), 847 (PR1L/00010650/0), 848 (PR1L/00034861/6), 849 (PR1L/00040145/6), 850 (PR1L/00010480/7), 851 (PR1L/00010393/0), 852 (PR1L/00010492/4), 1314 (PR1L/00031247/5), 853 (PR1L/00010744/6), 854/2 (PR1L/00010512/1), 855 (PR1L/00051753/1), 856 (PR1L/00029498/2), 857 (PR1L/00010512/1), 858/2 (PR1L/00042076/5), 858/3 (PR1L/00034681/0), 554/1 (PR1L/00051464/8), 555/1 (PR1L/00051464/8), 1078/1 (PR1L/00030061/0), 1318 (PR1L/00031247/5), 1278 (PR1L/00031247/5), 556/3 (PR1L/00033488/0), 1294 (PR1L/00031247/5), 859 (PR1L/00011128/9), 860 (PR1L/00037522/9), 541 (PR1L/00008676/1), 556/4 (PR1L/00055156/4), 1250 (PR1L/00045080/7), 556/1 (PR1L/00040126/7), 482 (PR1L/00034822/1), 861 (PR1L/00013700/7), 862 (PR1L/00034680/3), 863 (PR1L/00010345/9), 864/6 (PR1L/00027088/1), 1315 (PR1L/00031247/5), 1078/2 (PR1L/00030061/0), 1320 (PR1L/00031368/9), 1319 (PR1L/00031368/9), 1102 (PR1L/00030061/0), 1106/3 (PR1L/00030061/0),

powiat lubaczowski, gmina Lubaczów, obręb 0021 Załuże

166/1 (PR1L/00028143/2), 166/2 (PR1L/00026029/3), 233 (PR1L/00014377/0), 222 (PR1L/00054317/4), 232 (PR1L/00014380/4), 223/1 (PR1L/00054317/4), 223/5 (PR1L/00014459/9), 223/2 (PR1L/00014459/9), 223/4 (PR1L/00014459/9), 223/6 (PR1L/00014459/9), 223/3 (PR1L/00049863/8), 287/2 (-), 1471 (PR1L/00020842/6), 1600/3 (PR1L/00014369/1), 1600/1 (PR1L/00049768/2), 1600/2 (PR1L/00049769/9), 1629 (PR1L/00027287/6), 1630 (PR1L/00013872/3), 1637 (PR1L/00014380/4), 835/2 (PR1L/00014369/1), 832/1 (PR1L/00013858/9), 832/3 (PR1L/00027287/6), 831/4 (-), 831/3 (PR1L/00014477/1), 826 (PR1L/00014380/4).

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
w dniach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia (tel. 17 867 15 77) i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia, do czasu wydania
w tej sprawie rozstrzygnięcia.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 2, 2a, 2b, 3 i 3a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

  1. Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.
  2. W odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu do dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna:

- nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu stanie się ostateczna,

- zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższych przepisów nie stosuje się do postępowań dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek, a także postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowę, wszczętych na wniosek inwestora – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

Na wniosek strony postępowania, po uzyskaniu zgody inwestora – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, podejmie zawieszone postępowanie.

  1. W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

- zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego,

- przeniesienie, wskutek innego zdarzenia prawnego, własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca jest obowiązany do zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Marek Bajdak

Dyrektor

Wydziału Nieruchomości

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)