Informacja o konsultacjach społecznych Programu Współpracy Gminy Cieszanów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, których celem jest wyrażenie i poznanie opinii na temat dokumentu.

Konsultacje trwają od 29.10.2018r. do 12.11.2018r.

Organizacje pozarządowe mogą w tym czasie za pomocą formularza zgłaszać uwagi, opinie i propozycje zmian do projektu uchwały.

Ponadto w ramach konsultacji odbędzie się w dniu 13.11.2018r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie otwarte spotkanie z przedstawicielami NGO, w trakcie którego przeprowadzona zostanie dyskusja nad projektem programu współpracy.

Poniżej przedmiotowe zarządzenie, formularz wyrażenia opinii oraz projekt programu współpracy.

Zarządzenie Nr 116

Projekt Uchwały 2019

Formularz wyrażenia opinii