Na podstawie Uchwały nr V/17/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów,  w związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2021 została złożona jedna oferta, która otrzymała dofinansowanie:

 

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy PUMA w Cieszanowie

„Trenujemy z mistrzami”

9 400,00 zł

 

                                                                                                                                

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                Zdzisław Zadworny