BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

               

 

W Y K A Z

z dnia 17.08.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Część działki 1007/1 o  pow. 1,4193 ha obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-1,3327 ha, ŁVI-0,0866 ha PR1L/00035693/4

1,4193

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 1 roku

6,88

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

2.

Działka 718, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,2078 ha, KW PR1L/00035693/4

0,2078

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 1 roku

1,04

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

3.

Działka 720, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,2175 ha, , KW PR1L/00035693/4

 

0,2175

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 1 roku

1,09

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

4.

Działka 714, obręb Dachnów, w tym PsIV-0,1964 ha, KW PR1L/00035693/4

0,1964

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,98

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

5.

Działka 708, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,2203 ha, KW PR1L/00035693/4

0,2203

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

1,10

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

6.

Działka 713, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,1928 ha, KW PR1L/00035693/4

0,1928

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,96

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

7.

Działka 712, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,1715 ha, KW PR1L/00035693/4

0,1715

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,86

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

8.

Działka 725, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,1967 ha, KW PR1L/00035693/4

0,1967

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,98

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

9.

Działka 726, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,1940 ha, KW PR1L/00035693/4

0,1940

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,97

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń  wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia 07.09.2023 r.

 

Cieszanów, dnia 17.08.2023 r.

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                  Zdzisław Zadworny