BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

               

 

W Y K A Z

z dnia 17.08.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Część działki 1500 (22, 23, 24) o  pow. 6,5248 ha obręb Dachnów, w tym PsIV-0,8892 ha, PsV-5,4565 ha, N-0,1075 ha, dr-0,0420 ha, Lzr-PsIV-0,0296 PR1L/00030479/3

6,5248

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 1 roku

23,85

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

2.

Część działki 1500, obręb Dachnów, w tym PsV-1,0001 ha, KW PR1L/00030479/3

1,0001

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 1 roku

3,5

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

3.

Część działki 1500, obręb Dachnów, w tym PsIV-0,3192 ha, PsV-1,5099 ha, dr-0,0295 ha N-0,1414 ha, KW PR1L/00030479/3

 

2,00

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 1 roku

6,88

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

4.

Działka 1792/49, obręb Dachnów, w tym PsIV-0,0758 ha, KW PR1L/00030479/3

0,0758

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,38

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

5.

Działka 1429, obręb Dachnów, w tym RIIIb-0,1838 ha, PsIII-0,2209 ha

0,4047

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

3,32

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń  wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 07.09.2023 r.

 

Cieszanów, dnia 17.08.2023 r.

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                  Zdzisław Zadworny