BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

W Y K A Z

z dnia 18.05.2022

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
(wywoławczy)

Termin płatności

1.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁIV- 0,1104 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0564

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

2.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁIV- 0,0960 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0960

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

3.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁIV- 0,0543 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0543

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, stronie internetowej urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 10.06.2022 r.

 

Cieszanów, dnia 18.05.2022 r.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                        Zdzisław Zadworny