OCHRONA PRZED SILNYMI WIATRAMI I GRADEM MA NA CELU:

W pierwszej kolejności:

1.      ostrzeżenie mieszkańców miasta, kierowników zakładów pracy przed zbliżającym się niebezpieczeństwem,

2.      osiągnięcie pełnej gotowości do działania służb i sił ratowniczych.

W drugiej kolejności:

1.      podjęcia działań zmierzających do przywrócenia stanu z przed zdarzeniem.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED SPODZIEWANĄ WICHURĄ:

·         Upewnij się czy członkowie rodziny wiedzą jak postępować podczas wichury (wyłączania wody, gazu i prądu).

·         Opracuj sposób komunikowania się w czasie zagrożenia podczas gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (np. rodzice w pracy a dzieci w szkole).

·         Naucz członków rodziny jak i kiedy wzywa się policję, straż pożarną, pogotowie / ratunkowe, gazowe, energetyczne.

·         Określ, który radioodbiornik zasilany niezależnie będzie włączony do słuchania komunikatów i informacji o stanie zagrożenia.

·         Ubezpiecz swój dom i mienie.

ZABEZPIECZ SWÓJ DOM:

·         Zamknij okna drzwi i zabezpiecz inne elementy budynku, które mogą ulec zniszczeniu.

·         Usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodzącym.

·         Uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogą spowodować straty i szkody.

·         Przygotuj zastępcze oświetlenie i baterie do odbiorników radiowych.

·         Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i uzupełnij w niej niezbędne środki pierwszej pomocy.

·         Przygotuj rzeczy, które mogą być przydatne podczas ewakuacji / dokumenty, żywność , rzeczy wartościowe /.

·         Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów trakcji elektrycznej.

 

PODCZAS WICHURY, BURZY:

·         Włącz radio na częstotliwości regionalnej lub lokalnej i słuchaj komunikatów (tylko zasilane bateryjne).

·         Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu.

·         Nie rozmawiaj przez telefon komórkowy, wyłącz go bo wytwarza pole elektryczne i przyciąga pioruny.

·         W domu schowaj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i drzwi.

·         Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, drzewami, planszami reklamowymi.

·         Znajdując się poza domem pozostań tam do momentu ustania wichury.

·         Będąc pod budynkiem uważaj na instalację odgromową.

·         Nie biegnij pod wysokimi pojedynczymi drzewami lub słupami.

·         Jadąc samochodem zatrzymaj go w możliwie bezpiecznym miejscu.

 

PO USTANIU WIATRU:

·         Udziel pomocy poszkodowanym podczas wichury.

·         Jeżeli twój dom został zniszczony lub uszkodzony wkraczaj do niego ostrożnie / sprawdź wszystkie instalacje /.

·         Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.

·         Nie usuwaj drzew, które upadły na trakcję elektryczną.
·         Wezwij pomoc specjalistyczną jeżeli uważasz, że uszkodzenia zagrażają tobie lub innym mieszkańcom.