PAMIĘTAJ:

1.     Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny).

 1. Nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych niewypałach, bombach, pociskach, amunicji, granatach. Po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu w żadnym wypadku nie wolno nim poruszać, podnosić, przenosić inne miejsce, wrzucać do ognisk ani miejsc takich jak stawy, głębokie doły itp.
 2. Zabezpiecz miejsce znaleziska, aby nie rzucało się w oczy osobom postronnym. Natychmiast powiadom o swoim „znalezisku” – wskaż miejsce:
  • policję;
  • straż pożarną;
  • urząd gminy;
  • nauczyciela;
  • sołtysa.

ZAPOZNAJ swoje dzieci ze sposobem postępowania (podaj znane Tobie przykłady   lekkomyślności dzieci i młodzieży w tym względzie).

NIE LEKCEWAŻ NIEBEZPIECZEŃSTWA.
LEKKOMYSLNOŚĆ I GŁUPOTA GROZI UTRATĄ ZDROWIA A NAWET ŻYCIA TWOJEGO LUB NAJBLIŻSZYCH.

Przekazywanie zgłoszeń 997 i 112

DO ZADAŃ POLICJI NALEŻY:

1.     Przyjęcie zgłoszenia od ludności cywilnej, instytucji, jednostek gospodarczych, zakładów pracy.

2.     Sprawdzenie czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zabezpieczając miejsce.

3.     Ocenienie stopnia zagrożenia bezpośredniego dla otoczenia.

4.     Powiadomienie Jednostki Wojskowej, jeśli przedmiot jest pochodzenia wojskowego.

 1. Przystąpienie do unieszkodliwienia przedmiotu przez własną grupę pirotechniczną w przypadku, gdy przedmiot jest pochodzenia nie wojskowego.

OSOBY PRZEKAZUJĄC ZGŁOSZENIE /ZAWIADOMIENIE
POWINNY PODAĆ DYŻURNEMU POLICJI:

 • dokładne miejsce wykrycia przedmiotu;
 • dwa adresy osób mogących wskazać miejsc znajdowania się przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych;
 • informacja o ewentualnych wypadkach powstałych w skutek ich wybuchu.

Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych przedmiotów.

Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych i wszędzie tam gdzie stanowią one szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi i mogą powodować wstrzymanie, nauki jak również na terenie prowadzonych prac budowlanych, drogowych, na trenie, zakładów, szkół.

 

Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast,
to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin,
pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin.

JEDNOSTKA WOJSKOWA  21 BSP RZESZÓW

UL. LWOWSKA 5

35-922 RZESZÓW

TEL.  DYŻURNY

(017)  715-55-48  lub  (017) 715 -55-64

 

OGÓLNY WYGLĄD NIEKTÓRYCH NIEWYPAŁÓW I NIEWYBUCHÓW Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ