O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.), Uchwały nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017r. w związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017r. zostały złożone 7 ofert które otrzymały dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymały:

W ramach kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki

Dzień lokalnych bohaterów w Gminie Cieszanów

4 000,00 zł

2

Uczniowski Klub Sportowy Orlik Cieszanów

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych jako forma integracji i alternatywnej formy spędzania wolnego czasu

8 000,00 zł

3

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe nr 9

Profilaktyka – czy jesteś zdrowy

600,00 zł

4

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko

Festiwal Folkowisko 2017 – Cuda Wianki

7 000,00 zł

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji: Warsztaty „ każdy może być artystą" Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania. Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w jego siedzibie.

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji: „ kiermasz Wielkanocny „Poczuj radość świąt " Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania. Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w jego siedzibie.