test

Cieszanów Rock Festiwal to ugruntowana marka na festiwalowej mapie Polski. Ogólnopolski festiwal na trwałe wpisał się w kalendarz dużych imprez muzycznych w kraju i co roku gości ponad 20 tysięcy uczestników, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, w tym m.in. z Niemiec, Ukrainy, Czech i Słowacji.

Więcej na: www.cieszanowrockfestiwal.pl

Festiwal Folkowisko  - Festiwal odbywa się od 9 lat w niewielkiej wsi Gorajec. Impreza łączy tradycję z nowoczesnością, nadając kulturze ludowej nową formę, a zarazem pokazując polską wieś taką, jaka obecnie jest. Podczas festiwalu ważne jest aktywne poszukiwanie wiedzy, czynny udział gości w imprezie, koncertach, warsztatach umiejętności ludowych, rajdach oraz grze wiejskiej. Festiwal już dwukrotnie wybrany został przez Europejską Federację Festiwali (EFFE) do grona najlepszych imprez Europy (Remarcable Festival)

Więcej na: http://www.folkowisko.pl/