BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

W Y K A Z

z dnia 16.09.2022

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
(wywoławczy)

Termin płatności

1.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0440 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0440

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

2.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0450 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0450

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

3.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0497 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0497

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

4.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0564 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0564

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

5.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0510 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0510

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

6.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI - 0,0589 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0589

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

7.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0498 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0498

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

8.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0480 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0480

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

9.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0510 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0510

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

10.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0507 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0507

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

11.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0548 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0548

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

12.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów, w tym ŁV-0,1104 ha, KW PR1L/00033514/2

0,1104

Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

13.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0922 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0922

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

14.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0493 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0493

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

15.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,1008 ha, KW PR1L/00033514/2

0,1008

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

16.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0564 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0503

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

17.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0495 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0495

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

18.

Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0502 ha, KW PR1L/00033514/2

0,0502

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

 

 

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, stronie internetowej urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 10.10.2022 r.

 

 

Cieszanów, dnia 16.09.2022 r.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                       Zdzisław Zadworny