W miniony piątek miał miejsce premierowy pokaz filmu "Ostatnia bitwa 6. Dywizji. Cienie i blaski polskiego 1939r." w reżyserii Andrzeja Olejko.
Produkcja dostępna jest również do obejrzenia na platformie YouTube.
Zapraszamy do obejrzenia!

Cieszanów, dnia 16.11.2022 r.

 

Konsultacje zarządzono i przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LVI/425/2022 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia
7 października 2022 r. poz. 3588) oraz Zarządzenia Nr 114/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 26.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 02.11.2022 r. do 14 11. 2022 r.