Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  – edycja 2024, który finansowany jest
z Funduszu Solidarnościowego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza aplikować o przyznanie w/w środków.

Wsparcie doradcy !

 Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach projektu „Dotacja – szansą dla mnie!” organizuje wsparcie doradcy. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej: osób planujących podjąć działalność gospodarczą i osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, liderów organizacji pozarządowych i ich partnerów społecznych oraz osób chcących skorzystać ze środków unijnych.

Najbliższe wsparcie doradcy/konsultacje zaplanowano w terminie 16 sierpnia 2023 r.,
w przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie wyznaczony kolejny termin.