W związku z możliwością uzupełnienia listy uczestników projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś. priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój O Z E

Wraz ze stowarzyszeniem Szczep Niezłomnych z Rzeszowa, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Marszu na Orientację, tym razem w odsłonie wczesnowiosennej.

Wiosenny Marsz na Orientację odbędzie się w Gorajcu w sobotę - 20 marca.

Marsze na orientację to świetna zabawa, niosąca ze sobą sprawdzenie swojej umiejętności posługiwania się kompasem i mapą, czyli zwyczajne orientowanie się w terenie.

Na uczestników czekają zestawy startowe, ciepły posiłek, oraz niespodzianka przygotowana od Seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Chotylubiu.
Dla mieszkańców Gminy Cieszanów, udział w MnO jest bezpłatny, należy jednak wcześniej dokonać zapisów.

Zapraszamy Państwa, do stworzenia patroli wraz z młodszymi uczestnikami lub zapisywania dzieci w szkołach do których uczęszczają.

Serdecznie zapraszamy.

Zgłoszenia

http://bityl.pl/5SRVV

Regulamin

http://bityl.pl/5jJE5

Zgoda Rodziców

http://bityl.pl/Lyr41

Więcej informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, pok. Nr 20, lub pod numerem telefonu (1)6 631-10-76.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów  na rachmistrzów spisowych  do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021r.

 

                                                                                              Burmistrz

                                                                                  Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                       Zdzisław Zadworny

,,Mikropożyczka 1”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Mikropożyczka” w ramach Projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”.