Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów  informuje, iż zgodnie z § 11 ust. 1 Uchwały Nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1 wyłożony jest do wglądu spis członków Podkarpackiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 62, sporządzony w związku z wyborami do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzonymi na dzień 31.05.2015 r.

Spis wyłożony jest do wglądu od 14 do 20 maja 2015 r. w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7.00 do 15.00, w pok. nr 14 (podatki).

Zaproszenie do udziału w projekcie pod nazwą:

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Cieszanów”

W niedzielę 3 maja 2015 r. w Cieszanowie odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym, następnie zebrani udali się na rynek w Cieszanowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Miejska Orkiestra Dęta z Cieszanowa odegrała hymn państwowy,  a młodzież ze Szkoły Podstawowej w Cieszanowie przedstawiła montaż słowno-muzyczny przypominający historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W dalszej części złożono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego, a następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Pan Zdzisław Zadworny. W czasie uroczystości Strzelcy, członkowie pododdziału Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia złożyli przyrzeczenie Strzeleckie. Uroczystości uświetnił również  występ Zespołu Śpiewaczego i koncert Orkiestry Dętej z Cieszanowa.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

{gallery}3maj2015{/gallery}