ZAPROSZENIE

NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE

dotyczące nowotworzonej lokalnej strategii rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

RAZEM BUDUJEMY LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie

zarządza, co następuje:

Zarządzam przeprowadzenie badania zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie w formie ankiety skierowanej do klientów tutejszego urzędu.

Badanie zostanie przeprowadzone w terminie od 07.07.2014 r. do 04.08.2014 r.

ANKIETA PDF

ANKIETA DOCX