OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA  GMINY CIESZANÓW NA LATA 2015–2024

 

            Miasto i Gmina Cieszanów przystąpiła do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cieszanów na lata 2015–2024”, tj. dokumentu stanowiącego formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

Treść ogłoszenia - kliknij

ZAPROSZENIE

NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE

dotyczące nowotworzonej lokalnej strategii rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

RAZEM BUDUJEMY LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU