Laptopy dla uczniów w Gminie Cieszanów

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I

Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

ZDALNA SZKOŁA

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Gmina Cieszanów po złożeniu wniosku otrzymała grant maksymalnejkwoty 60 000,00 zł.

Za otrzymane środki oraz wkład własny w wysokości 1 900,00 złzostało zakupionych30 laptopów na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt zgodnie z przeprowadzonym wcześniej rozpoznaniem dotyczącym zapotrzebowania wśród uczniów został przekazany do Szkoły Podstawowej im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskichw Cieszanowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie, Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Jeziorańskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Lublińcu i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Siole.

Laptopy zostały wypożyczone uczniom do nauki zdalnej, a w przyszłości będą przeznaczone do pracy w poszczególnych szkołach.