W dniu 5.12.2019 odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu: "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia".

Protokół ze spotkania zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów w zakładce "Urząd" następnie "Konsultacje społeczne"

BIP Miasto i Gmina Cieszanów