Więcej informacji znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów w zakładce: Urząd / Konsultacje publiczne

lub klikając bezpośrednio w link poniżej

BIP - Konsultacje społeczne