Miejscowość Stary Lubliniec od 2017 roku uczestniczy  w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W tym roku Gmina Cieszanów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi – etap I wykonanie oświetlenia boiska”.

Dzięki środkom z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zostanie dofinansowana budowa oświetlenia do zaprojektowanego boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej, piłki ręcznej i kortu tenisowego. Inwestycja polegać będzie na budowie oświetlenia wraz z projektorami które
w przyszłości oświetlać będą nowoczesne boisko sportowe.