Informacje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w dniach 18-26.07.2019 r. w zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Cieszanowie.

Więcej informacji poniżej:

BIP Cieszanów