Mobilny Punkt Informacyjny – dyżur specjalistów ds. Funduszy Europejskich

Zapraszamy na konsultacje indywidualne ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich z Biura Informacji o Funduszach Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy konsultacji będą mogli także uzyskać informacje na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnych.

22 maja 2019 (środa)

W godzinach od 8.45 do 11.15

Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie