W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.Regulują to m.in. przepisy art. 16. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701) „Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska…”.

Zgodnie z art. 155ww. ustawy „termiczne przekształcenie odpadów prowadzi się wyłącznie
w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów”.

Art. 191. określa: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnia odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. W związku z powyższym artykułem, za palenie odpadów grozi grzywna do 5 tys. zł, areszt do 30 dni.

PRZYPOMINAMY wszystkim mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów.

Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna, a mianowicie:

  • odpadów drewnianych pokrytych substancjami konserwującymi, impregnatami, lakierami, klejami (np. - ramy okienne, meble, odpady z płyt meblowych, panele podłogowe, parkiety, odpady drewniane pochodzące z budowy, remontów itp.),
  • trocin (wióry, ścinki) pochodzących z obróbki płyt wiórowych.
  • innych odpadów niebezpiecznych, szczególnie plastiku i zużytych pampersów.

Palenie tych przedmiotów w kotłach powoduje, wydzielanie się trujących substancji. Bardzo toksyczny jest również popiół z pieców,w których spalane są śmieci.Wielu mieszkańców spala w swoich piecach odpady nie zdając sobie sprawy z tego, że produkują niezwykle trujące dymy porównywalne z gazami bojowymi.

Osoby fizyczne mogą wykorzystywać jako paliwo:

  • „czyste” odpady drewniane, które nie są zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami,
  • trociny, ścinki z „czystego” drewna,
  • odpady drewna z pielęgnacji zadrzewienia.

Spalanie odpadów ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się komina, pożaru budynku, czy nawet zaczadzenia rodziny.

Prosimy zatem zwracać uwagę na materiały spalane w przydomowych kotłach, nie tylko
w sezonie grzewczym, dbając przy tymo dobro własne oraz mieszkańców gminy.