Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Cieszanowie serdecznie zapraszają mieszkańców miasta i gminy Cieszanów oraz wszystkich zainteresowanych, na wernisaż i ekspozycję wystawy plenerowej pt. „O Niepodległą. Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863-1945”. Wernisaż wystawy odbędzie się w sobotę 6 października 2018 r. o godzinie 15.00 na Rynku w Cieszanowie. Na 12 planszach wystawy będzie można obejrzeć unikatowe materiały archiwalne (fotografie, szkice, grafiki), wzbogacone o krótkie opisy. Dotyczą one wydarzeń i osób związanych z walką o niepodległość Polski na terenie gminy Cieszanów, począwszy od powstania styczniowego (1863-1864), poprzez walki polsko-ukraińskie z listopada-grudnia 1918 r., a skończywszy na II wojnie światowej (1939-1945). Podczas wernisażu będzie również wyświetlany na ekranie 30-minutowy film zawierający fragmenty relacji świadków historii z gminy Cieszanów.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.