Informacja

Wszystkie informacje dotyczące wyborów dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Cieszanowie

zakładka INNE, Wybory Samorządowe 2018 - bezpośredni link http://www.bip.cieszanow.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=1572&x=8