ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
W CIESZANOWIE
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW
uprzejmie zapraszają
mieszkańców miasta i gminy Cieszanów
na obchody Gminnego Dnia Strażaka połączone
z uroczystością 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chotylubiu
Program uroczystości
14:00 – msza św.
15:00 - wręczenie medali i odznaczeń dla zasłużonych strażaków,
16:00 - biesiada strażacka
17:00 - zabawa taneczna
10 czerwca 2018 r. (niedziela)
godzina 1400
Remiza OSP Chotylub