Raport końcowy

z realizacji zadania publicznego
pn.: „Rowerowa trasa turystyczna szklakiem kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej, stanowiąca szlak boczny - zintegrowany z Green Velo”
współfinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.

 

Zadanie pn.: „Rowerowa trasa turystyczna szklakiem kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej, stanowiąca szlak boczny - zintegrowany z Green Velo”  było realizowane przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w okresie od 01.05.2017 r.  do 31.10.2017 r. w ramach umowy z Województwem Podkarpackim z dnia 28.04.2017 r.

TREŚĆ RAPORTU