ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku
- 15 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 7,5 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny