Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na zadania dotowane z budżetu gminy w 2014 r.

Treść wyników