W tegorocznej XV edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu, odbywającego się pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Izby Ekologii oraz Związku Miast Polskich – Zakład   Usług Komunalnych w Cieszanowie, jako najlepszy w kategorii do 30 tys. mieszkańców otrzymał
I miejsce w kraju i Statuetkę w kategorii „Zielony Kontakt”. Ponadto zakład komunalny z Cieszanowa został wyróżniony jeszcze w dwóch  kategoriach: „Złota Bela Makulatury” i „Srebrna Puszka”.                    W konkursie mogą uczestniczyć: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych.                                                                                                                       Uczestnicy Konkursu rywalizują w dziewięciu kategoriach:

 • SZKLANA STATUETKA – zbiórka stłuczki szklanej,
 • SREBRNA PUSZKA – zbiórka puszek aluminiowych,
 • LIDER ZBIÓRKI TWORZYW – zbiórka tworzyw sztucznych,
 • ZŁOTA BELA MAKULATURY – zbiórka makulatury,
 • ZIELONA BATERIA – zbiórka zużytych baterii,
 • ZIELONY KONTAKT – zbiorka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • LIDER SORTOWANIA – odpady segregowane i doczyszczane w sortowniach,
 • EDUKACJA EKOLOGICZNA – działania promujące selektywną zbiórkę odpadów
  i zachowania prośrodowiskowe,
 • REKORDOWY KARTON – zbiórka opakowań po płynnej żywności.

W każdej kategorii wręczane są trzy równorzędne nagrody w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących na obsługiwanym przez dany podmiot terenie, dzięki temu nawet najmniejsze gminy, czy przedsiębiorstwa mają szanse otrzymać statuetki.

Wyróżnienie ZŁOTA BELA MAKULATURY

Wyróżnienie SREBRNA PUSZKA

Statuetka ZIELONY KONTAKT