W związku z zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków obszarowych  na rok 2015  w ramach zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego informujemy że wnioski o przyznanie płatności składa się w terminie od dnia 15 marca – do dnia 15 maja oraz w terminie 25 dni kalendarzowych tj. do dnia 9 czerwca 2015 r. (kwota płatności, do której rolnik byłby uprawniony będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia).

 

W załączeniu broszura „Płatności bezpośrednie w roku 2015

 Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej : www.arimr.gov.pl